نقد کتاب استراتژی انتظار
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه انتظار
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی